Bijlage 1: Begrotingsoverzicht

Actuele begroting

Bestuursrapportage 2019

Bijgestelde begroting

Programma

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

56.772.686

39.733.182

-17.039.504

-190.000

190.000

56.582.686

39.733.182

-16.849.504

Leefbaar en Veilig Dordrecht

15.809.811

1.100.964

-14.708.847

-92.000

92.000

15.717.811

1.100.964

-14.616.847

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

52.076.703

33.848.087

-18.228.616

1.297.000

550.000

-747.000

53.373.703

34.398.087

-18.975.616

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

248.754.014

60.929.317

-187.824.697

5.106.027

-302.000

-5.408.027

253.860.041

60.627.317

-193.232.724

Lerend en Ondernemend Dordrecht

31.538.862

18.656.700

-12.882.162

0

31.538.862

18.656.700

-12.882.162

Gezond en Levendig Dordrecht

37.156.089

14.763.464

-22.392.625

473.000

40.660

-432.340

37.629.089

14.804.124

-22.824.965

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

21.296.494

17.098.315

-4.198.179

495.000

400.000

-95.000

21.791.494

17.498.315

-4.293.179

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

60.102.514

59.162.877

-939.637

1.060.000

4.659.000

3.599.000

61.162.514

63.821.877

2.659.363

Algemene Dekkingsmiddelen

17.802.649

332.652.739

314.850.090

-2.176.350

291.660

2.468.010

15.626.299

332.944.399

317.318.100

Overhead

36.980.612

744.789

-36.235.823

420.000

753.357

333.357

37.400.612

1.498.146

-35.902.466

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Onvoorzien

400.000

-400.000

0

400.000

-400.000

Totaal

578.690.434

578.690.434

0

6.392.677

6.392.677

0

585.083.111

585.083.111

0