Overhead

Onder overhead vallen de ondersteunende taken die het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) voor de gemeente Dordrecht uitvoert, leidinggevenden, staffunctionarissen, huisvesting en facilitaire zaken.

Lasten € 420.000
Baten € 753.357
Saldo € 333.357