Onvoorzien

In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van € 400.000 voor onvoorziene kosten. Op dit moment is hierop nog geen aanspraak gemaakt. Onbenutte ruimte valt aan het einde van het boekjaar vrij ten gunste van het resultaat.

Lasten € 0
Baten € 0
Saldo € 0