Vennootschapsbelasting

Er is geen bedrag begroot voor de vennootschapsbelasting (VPB). Alle activiteiten van de gemeente zijn ondergebracht in clusters. Per cluster is beoordeeld of sprake is van VPB-plicht en/of vrijstelling van toepassing is. Op basis van de ingenomen standpunten is de conclusie dat er geen belastingplicht bestaat. De Belastingdienst heeft enkele vragen gesteld over de (eerste) aangifte 2016, die zich richten op de opbrengsten uit "het bieden van de mogelijkheid om reclame te maken" en "het zich ontdoen van (rest)afval met een positieve opbrengst". Beide onderwerpen zijn landelijk onderwerp van discussie. Indien de standpunten van de gemeente worden verworpen kan dit leiden tot een belastingaanslag van beperkte omvang.

Lasten € 0
Baten € 0
Saldo € 0