Financiële informatie verbonden partijen

Onderstaand treft u een totaal overzicht van de financiële gegevens van onze verbonden partijen.

Daar waar besluitvorming in het publieke domein plaatsvindt, geven we inzicht in omvang van de Begroting 2019 van de betreffende verbonden partij. Bij een gemeenschappelijke regeling melden we zelfs de omvang van de totale bijdragen van alle deelnemers. Voor zover dit van toepassing is melden we welk aandeel, qua belang of financieel in zowel euro's als procentueel, de gemeente Dordrecht heeft in een verbonden partij. Bij een gemeenschappelijke regeling gaat het dan om het aandeel op basis van de vaste gemeentelijke bijdragen (zoals de algemene inwonersbijdrage) in de Begroting 2019 van de verbonden partij, maar bij andere verbonden partijen (zoals NV's) kan het gaan om bijvoorbeeld het dividend op basis van het percentage aandelen. Bovendien geven we een prognose van het verwachtte resultaat 2019 van de verbonden partij. Onderstaande cijfers zijn op basis van de Begroting 2019 van de verbonden partijen, of indien beschikbaar zijn de gegevens op basis van de Geactualiseerde begroting 2019 of de (concept) bestuursrapportage 2019 van de verbonden partij.

Tevens melden we per verbonden partij de ontwikkeling van het eigen en vreemd vermogen van 2017 naar 2018. En we geven van elke organisatie het resultaat 2018 (en ons aandeel daarin). Voor een groot deel waren deze gegevens al aangegeven in onze Jaarstukken 2018, maar zo nodig zijn de toen nog ontbrekende gegevens ingevuld.

Verbonden partij

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

 Resultaat en prognose

Omvang begroting 2019

Aandeel Dordt in Verbonden partij

Naam

2017

2018

2017

2018

2018

2019

Totale begroting

Totale Bijdragestaat

2019
in euro

2019 in %

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)

€ 4.207.000

€ 675.000

€ 57.693.000

€ 60.747.000

-/- € 324.000

€ 0

€ 322.185.000

€ 289.572.000

€ 159.677.000

55%

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

€ 3.299.000

€ 4.169.000

€ 85.441.000

€ 58.403.000

DGJ € 1.210.000, RAV € 101.000 en SOJ -/- € 1.524.000

DGJ: € 0, RAV: pm, SOJ: -/- € 10.172.000

€ 154.697.000

€ 131.922.000

€ 41.013.000

DGJ: 26%, RAV: 0%, SOJ: 32%

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

€ 2.873.275

€ 2.316.461

€ 9.859.699

€ 9.859.699

€ 100.000

€ 0

€ 27.179.320

€ 27.179.320

€ 5.880.258

21,6%

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

€ 7.284.779

€ 8.363.570

€ 63.874.826

€ 60.630.119

€ 4.398.000

€ 115.000

€ 50.621.000

€ 39.603.700

€ 12.350.000

27,4% excl. huisvesting/maatwerk

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

€ 1.249.000

€ 1.130.000

€ 30.647.000

€ 30.650.000

€ 945.000

-/- € 5.318.000

€ 44.451.000

€ 5.404.000

€ 3.338.000

61,8%

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Gevudo: € 30.000 HVC: € 103.000.000

Gevudo: € 30.000. HVC: 116.300.000

Gevudo € 0 HVC: € 831.109.000

Gevudo: € 0,00. HVC: 856.500.000

nihil; HVC 13.305.000

Gevudo: € 0, HVC: pm

(Kosten) Gevudo: € 42.000

(Provisie/baten HVC:) -/- € 1.000.000

(Provisie/baten HVC:) -/- € 281.000

29,31%

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

-/- € 150.000

€ 1.854.000

€ 26.367.000

€ 23.044.000

€ 2.004.000

€ 949.000

€ 7.146.000

€ 775.000

€ 325.500

42%

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

€ 842.867

€ 841.192

€ 1.699.796

€ 1.744.354

-/- € 16.533

€ 0

€ 3.200.434

€ 1.077.567

€ 1.036.036

96,2 %

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

€ 503.000.000

pm

€ 644.500.000

pm

pm

pm

nvt

nvt

nvt

7%

Merwedelingelijn Beheer B.V.

€ 250.000

€ 250.000

€ 0

€ 0

€ 0

nvt

nvt

nvt

nvt

2,91%

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

zie beleidsinfo

zie beleidsinfo

zie beleidsinfo

zie beleidsinfo

zie beleidsinfo

pm

nvt

nvt

nvt

69% (Capital 29,73% en Kil III 7,4%) belang

Eneco Groep N.V.

€ 2,869 mrd

€ 2,939 mrd

€ 2,787 mrd

€ 2.804 mrd

€ 162 miljoen

pm

nvt

nvt

nvt

9,05%

Stedin Holding N.V.

€ 2,6 mrd

2,7 mrd

€ 4 mrd

4,3 mrd

€ 118 miljoen

pm

nvt

nvt

nvt

9,05% belang

BNG Bank N.V.

€ 4,7 mrd

€ 5 mrd

€ 135,1 mrd

€ 132,5 mrd

€ 337 miljoen

pm

nvt

nvt

nvt

 0,419%

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

€ 2.046.818

pm

€ 3.182.367

pm

€ 563.000 (voorlopige informatie over het groepsresultaat Breedband Drechtsteden Groep). Het resultaat van STAK is nihil.

pm

nvt

nvt

nvt

14% certificaten

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

€ 0

€ 0

€ 8.785.000

€ 8.155.000

-/- € 166.420

pm

€ 950.000

nvt

€ 62.500 Coöperatie, DZHF € 71.500

60% Coöperatie, 50% DZHF

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

€ 941.591

€ 971.688

€ 53.035

€ 79.902

-/- € 49805

pm

PM

nvt

nvt

50%