Algemene Dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?
In de acht begrotingsprogramma's is beschreven wat de gemeente wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Om de begroting structureel in evenwicht te houden, moet tegenover deze kosten ook een dekking staan. Voor een groot deel zijn dat de algemene dekkingsmiddelen; Inkomsten van de gemeente die vrij besteedbaar zijn. Voor het bewaken van de balans tussen de lasten en baten op korte- en lange termijn is een financiële strategie opgesteld, die rekening houdt met een eerlijke en dragelijke lastenverdeling.

Lasten € -2.176.350
Baten € 291.660
Saldo € 2.468.010