Afwijking op investeringskredieten

Ook in dit planning- en controlproduct besteden we aandacht aan investeringskredieten. Enerzijds kunnen dit afwijkingen zijn als gevolg van over- of onderschrijdingen (een project wordt goedkoper of duurder). Anderzijds kunnen het afwijkingen zijn door verschuivingen in de tijd (het totale krediet blijft gelijk, maar uitgaven worden later gerealiseerd). Door kredieten tussentijds bij te stellen ontstaat een actueler en completer beeld van de investeringsplanning, neemt het aantal afwijkingen dat pas zichtbaar wordt bij jaarrekening af en is de doorrekening van toekomstige kapitaallasten en liquiditeitsprognose beter.

Hieronder treft u de afwijkingen op investeringskredieten. Het gaat hierbij om investeringen die worden geactiveerd en dus leiden tot kapitaallasten in 2020 of volgende jaren. In een aantal gevallen is dekking aanwezig voor deze extra kapitaallasten en bij een aantal zal hiervoor dekking worden gezocht binnen de Begroting 2020.

LASTEN

Afwijkingen op investeringskredieten

verhoging krediet

verlaging krediet

1. Kosten PFOA Nieuwe Dordtse Biesbosch

205.000

2. Landbouwweg Nieuwe Dordtse Biesbosch

250.000

3. Project Merwedestraat valt tegen

1.000.000

4. Renovatie Lange Geldersekade en Noorderhoofd vallen tegen

1.650.000

5. Rioolprogramma versneld en valt duurder uit

2.000.000

Totaal

5.105.000

0

Toelichting bij de afwijkingen