Verschuiven van investeringskredieten

Hieronder worden de verschuivingen op investeringskredieten omschreven. De totale raming van de beschikbare kredieten verandert niet, de uitgaven worden realistischer in de tijd weggezet. Een groot deel van de investeringen 2019 schuift door naar 2020, bij enkele voorzien we realisatie in 2021. De oorzaken van de verschuiving worden onder de tabel toegelicht. Dit verwerken we bij de eerstvolgende verzamelwijziging wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de impact van de vertragingen.

Verschuiving van investeringskredieten/verschuivingen in IP 2019-2024

2020

2021

1. Uitstel van enkele kredieten Essenhof

440.000

2. Inrichting omgeving koetshuis vertraagd

70.000

3. Investeringen Parkeergarage Sportboulevard gekoppeld aan Middenzone

375.000

4. Onderwijshuisvesting Sterrekijker vertraagd

2.100.000

5. Onderwijshuisvesting Regenboog vertraagd

1.600.000

6. Uitvoering MOP Wegen versneld en duurder

-500.000

7. Brugbediening vertraagd

210.000

95.000

8. Kademuren Korte Kalkhaven/Keizershof vertraagd

1.800.000

9. Start vernieuwing Spartelvijver Wantijpark na de zomer gepland

640.000

10. Deel aanpak top 20 verkeersveiligheid schuift door naar 2020

150.000

11. Bestrating Visbrug schuift door naar 2020

400.000

12. Planning Dordt West bijgesteld

2.403.395

37.305

13. Aanleg Hoofdinfra Westelijke Dordtse Oever (WDO) later gestart

2.500.000

Totaal

12.188.395

132.305

Toelichting bij de verschuivingen