Beleidsinformatie verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

http://np-debiesbosch.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. B.C.M. Stam, lid Algemeen Bestuur en (voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur)
Dhr. H. van der Linden, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Dordrecht, Drimmelen en Werkendam (per 1-1-2019 opgegaan in de nieuwe gemeente Altena).

Openbaar of gemeentelijk belang

Recreatie in natuur en recreatiegebied door het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden, het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter en de zorg voor en ontwikkeling van de recreatie.

Relevante beleidsinformatie

Door de samenwerkende partijen in NLDelta Biesbosch-Haringvliet wordt gewerkt aan de opgaven: governance, communicatie en merkontwikkeling en aan diverse NLDelta projecten. De basis voor Nationaal Park NLDelta (Nieuwe stijl) per 2021 is gelegd.

Risico's

De begroting staat onder druk door het wegvallen van de bijdragen van drie voormalige deelnemers van het Parkschap (gemeente Sliedrecht, de provincies Zuid-Holland en Noord Brabant).  Het Parkschap staat onder preventief toezicht van de provincie Zuid Holland. Het Parkschap werkt aan een visie met een sluitende meerjaren begroting. Er wordt een discussie gevoerd over de ambities en taken voor (het gebied en van) het Parkschap onder leiding van een interim directeur. De komende maanden worden plannen ontwikkeld met mogelijk een nieuwe organisatiestructuur. Deze plannen worden in het najaar 2019 besproken in de Dordtse raad.