Beleidsinformatie verbonden partijen

Merwedelingelijn Beheer B.V.

Merwedelingelijn Beheer B.V.

Merwedelingelijn Beheer B.V.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

http://www.merwedelingelijn.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M. D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder en lid Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Gorinchem, Leerdam en Geldermalsen.

Openbaar of gemeentelijk belang

Het bevorderen en zorg dragen voor een verdere impuls van de spoorlijn Merwedelingelijn (spoorverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen). Het doel is om een tijdige, doelmatige, duurzame en veilige aanleg van de werkzaamheden aan de spoorlijn te bewerkstelligen.

Relevante beleidsinformatie

Geen bijzonderheden.

Risico's

Geen bijzonderheden.