Beleidsinformatie verbonden partijen

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.evides.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

Houders van aandelen zijn gemeenten die ten tijde van de oprichting van de vennootschap vielen binnen het verzorgingsgebied van NV Waterbedrijf Europoort. Dit betreft een gebied wat zich uitstrekt van Dordrecht, over de Hoekse Waard naar Rotterdam, Delft en Brielle.

Openbaar of gemeentelijk belang

Drinkwatervoorziening dient onmiskenbaar een publiek belang. De GBE is 50% eigenaar van de aandelen van het waterbedrijf, Evides NV. De Evides-aandeelhouders hebben onder meer zeggenschap over de drinkwatertarieven en over het ondernemingsplan van de NV. Voor een groot deel is de sector gereguleerd via de Drinkwaterwet. De invloed van Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) is zeer groot. De dividenduitkering is van belang voor een sluitende stadsbegroting. Dordrecht draagt een financieel belang van 7% in de B.V. (Overigens presenteren we bij de financiële gegevens van Evides de gegevens van de NV).

Relevante beleidsinformatie

Er zijn gesprekken gaande met Zeeuwse aandeelhouders van Delta, waarbij deze het stemrecht in Evides NV weer zelf gaan uitoefenen. Dit dient het publieke belang. De uitwerking daarvan volgt later dit jaar.

Risico's

Geen bijzonderheden.