Beleidsinformatie verbonden partijen

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en beoogd penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties.

Openbaar of gemeentelijk belang

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV.
Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende werkmaatschappijen:

  • Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector waaronder GRD/ Dordrecht).
  • Vitrumnet BV (commercieel).

Relevante beleidsinformatie

  • In 2019 is wethouder Burggraaf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als penningmeester van de stichting.
  • Er is nog discussie gaande over het uitkeren van (bescheiden) dividend vanuit Vitrumnet aan de certificaathouders.

Risico's

Geen bijzonderheden.