Beleidsinformatie verbonden partijen

Energie Coöperatie Dordrecht

Energie Coöperatie Dordrecht

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.wijkendordrecht.nl/energiedordrecht

Vertegenwoordiging Dordrecht

  • Dhr. H van der Linden, bestuurslid (Algemene leden vergadering)
  • R.C.A. Meester, ambtelijk lid

Deelnemers

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland en de gemeente Dordrecht.

Openbaar of gemeentelijk belang

Doel van de coöperatie is het versnellen van de uitvoering van het gemeentelijk energiebeleid, het tot stand brengen van leerwerkverbindingen op het gebied van duurzame energie en het tot stand brengen van een revolverend fonds voor het doen van duurzame investeringen.

Relevante beleidsinformatie

  • Zonnepark Crayestein: bouw zonneweide is voltooid. Wegens leveringsproblemen met een net schakelaar wordt het park medio juli 2019 opgeleverd. De ECD gaat de mogelijkheid bieden om inwoners van Dordrecht te laten participeren in de Zonne centrale.
  • Zonnepark Amstelwijck: de vergunning is begin 2018 verleend en de SDE subsidie is in maart 2018 aangevraagd. Begin 2019 gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. Verwachte oplevering centrale eind 2019 begin 2020.
  • Windturbine Crabbegors: besluitdatum wordt verwacht eind tweede kwartaal 2018. Er is beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning. Het wachten is op de rechtszaak. Naar verwachting zal deze plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2019. Daarna is nog beroep mogelijk bij de Raad van State (RvS).
  • Vanwege het succes van zon op bedrijfsdaken is de ECD voornemens om een tweede project te starten. Met als doel wederom minimaal 4 MWp aan zonne-energie bij bedrijven te contracteren.

Risico's

  • Zonneweide Crayestein: bouw wordt voltooid in het tweede kwartaal van 2019, project is binnen de financiële kaders gebleven. (Het eerder gemelde risico is afgenomen).
  • Zonneweide Amstelwijck: als de aanbesteding duurder uitvalt dan beoogd kan het project niet worden uitgevoerd binnen de financiële kaders en zal worden gestopt. Het project zal dan met verlies worden afgesloten.
  • Windturbine Crabbegors: als de vergunning niet wordt verleend waardoor het project niet kan worden uitgevoerd.